Hoppa till innehåll

Projektets allmänna mål är att få unga människor att vilja delta aktivt i det civila samhället och det politiska livet på lokal, nationell och europeisk nivå. Därför är de specifika målen för D.R.E.A.M.LAND-projektet följande:

Att hjälpa till att bygga en stark europeisk identitet genom att hjälpa ungdomar att förstå Europeiska unionens inkluderande värderingar, den politik som antagits, de möjligheter som erbjuds och hjälpa dem att bli mer medvetna om dessa frågor.

Att förbättra ungdomars förståelse av politisk läskunnighet och underlätta deras tillgång till beslutsfattande mekanismer genom online och fysiska utbildningar.

Att engagera ungdomar i Europeiska unionen, det politiska livet och det civila samhället.

Att uppmuntra ungdomar att kritiskt analysera information genom att bygga upp en mer informerad och medveten ungdom som beaktar deltagande och inkluderande värderingar som demokratiska rättigheter, europeiskt medborgarskap, aktivt medborgarskap och miljömedborgarskap.

att koppla samman ungdomar med varandra online och fysiskt i linje med gemensamma mål för det europeiska samhället, t.ex. en koldioxidneutral kontinent.