Skoči na vsebino

Splošni cilj projekta je spodbuditi mlade k aktivnemu vključevanju v civilno družbo in politično življenje na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Zato so konkretni cilji projekta D.R.E.A.M.LAND naslednji:

pomagati pri oblikovanju trdne evropske identitete, s pomočjo mladim pri razumevanju vključujočih vrednot Evropske unije, sprejetih politik, ponujenih priložnosti ter pomagati mladim, da postanejo bolj ozaveščeni o teh vprašanjih.

izboljšati razumevanje politične pismenosti med mladimi in olajšati njihov dostop do mehanizmov odločanja prek spletnih in fizičnih usposabljanj.

vključiti mlade v Evropsko unijo, politično življenje in civilno družbo.

spodbuditi mlade h kritični analizi informacij z ustvarjanjem bolj obveščene in ozaveščene mladine, ki upošteva participativne in vključujoče vrednote, kot so demokratične pravice, evropsko državljanstvo, aktivno državljanstvo in okoljsko državljanstvo.

povezati mlade med seboj prek spleta in fizično, v skladu z skupnimi cilji glede evropske družbe, kot je doseči kontinent, ki je ogljično nevtralen.