Hoppa till innehåll

D.R.E.A.M.LAND-projektet syftar till att hjälpa ungdomar att hitta dessa lösningar. I själva verket är D.R.E.A.M.LAND ett EYT-projekt som syftar till att göra unga människor villiga att delta aktivt i det civila samhället och det politiska livet på lokal, nationell och europeisk nivå. Enligt konsortiets behovsanalys behöver Europa ett mer medvetet och aktivt ungdomsarbete, eftersom 60 % av de europeiska ungdomarna inte förstår de beslut som fattas på lokal, nationell och europeisk nivå. Därför kan D.R.E.A.M.LAND bidra till att förändra denna procentsats genom att öka medvetenheten om aktivt medborgarskap, politisk läskunnighet och demokratiskt deltagande. Ungdomars deltagande i det politiska livet och det civila samhället är också avgörande för att uppnå målet om ett koldioxidneutralt Europa 2050.

Projektet D.R.E.A.M.LAND ger europeiska ungdomar möjlighet att diskutera och hjälpa dem att utforma sin framtid. Deras deltagande i det politiska livet och det civila samhället är avgörande för att uppnå målet om ett koldioxidneutralt Europa 2050. Hållbarheten för detta mål kan säkerställas genom att öka medvetenheten hos unga människor om politiska kunskaper, beslutsprocesser och mekanismer för att nå beslutsfattande. Solidaritet och delaktighet bland unga kommer att säkerställas genom ungdomsrörlighet, onlineutbildning och andra strategiska kommunikationsverktyg. En bättre förståelse för politisk läskunnighet hos unga människor kommer också att bidra till att uppnå "Connecting EU with Youth", det första av Europeiska unionens europeiska ungdomsmål.

Projektet kommer att erbjuda en arena för deras röster om viktiga ämnen som ungdomars rörlighet, aktivt ungdomsfrämjande, medborgarutbildning, inlärningsstrategier, europeisk harmoni på nationell, regional och lokal nivå, politisk läskunnighet, mekanismer för beslutsfattande, europeisk identitet.