Hoppa till innehåll

Målgrupperna för projektet är följande:

  • Unga människor i åldern 18-30 år som inte känner sig representerade, har problem med politisk läskunnighet och befinner sig långt från beslutsfattande mekanismer
  • Ungdomsledare, universitet, lokala institutioner, kultur- och frivilligorganisationer, företrädare för tredje sektorn, rörelser, ungdomar

Inledande möte :

22-25 januari 2023 Helsingfors, Finland

Halvtidsmöte:

D.R.E.A.M.LAND PARLAMENTET SMULATION Antalya, Turkiet

Avslutningsmöte och slutkonferens:

Juli 2024 - oktober 2024, 3 dagar Sardinien, Italien