Hoppa till innehåll

Utveckla vägar för Europas framtid genom icke-formellt lärande med aktiva ungdomsmedlemmar EYT DREAMLAND

Projektet D.R.E.A.M.LAND ger europeiska ungdomar möjlighet att diskutera och hjälpa dem att utforma sin framtid. Deras deltagande i det politiska livet och det civila samhället är avgörande för att uppnå målet om ett koldioxidneutralt Europa 2050. Hållbarheten för detta mål kan säkerställas genom att öka medvetenheten hos unga människor om politiska kunskaper, beslutsprocesser och mekanismer för att nå beslutsfattande. Solidaritet och delaktighet bland unga kommer att säkerställas genom ungdomsrörlighet, onlineutbildning och andra strategiska kommunikationsverktyg. En bättre förståelse för politisk läskunnighet hos unga människor kommer också att bidra till att uppnå "Connecting EU with Youth", det första av Europeiska unionens europeiska ungdomsmål.