Прескокнете до содржината

Општата цел на проектот е да ги стимулира младите луѓе да учествуваат активно во граѓанското општество и политичкиот живот на локално, национално и европско ниво. Затоа, специфичните цели на проектот D.R.E.A.M.LAND се следните:

да помогне во градењето силен европски идентитет преку помагање на младите да ги разберат инклузивните вредности на Европската унија, усвоените политики, презентираните можности и да им помогнат да станат посвесни за овие прашања.

да се подобри разбирањето на младите за политичката писменост и да се олесни нивниот пристап до механизмите за одлучување преку онлајн и физички тренинзи.

да се ангажираат младите во Европската Унија, политичкиот живот и граѓанското општество.

да ги охрабри младите критички да ги анализираат информациите преку градење на поинформирана и свесна младина имајќи ги предвид партиципативните и инклузивни вредности како што се демократските права, европското граѓанство, активното граѓанство и граѓанството за животната средина.

да се поврзат младите едни со други онлајн и физички во согласност со заедничките цели кои се однесуваат на европското општество, како што е јаглеродно неутрален континент.