Doorgaan naar artikel

De algemene doelstelling van het project is om jongeren bereid te maken actief deel te nemen aan de burgermaatschappij en het politieke leven op lokaal, nationaal en Europees niveau. Daarom zijn de specifieke doelen van het D.R.E.A.M.LAND project de volgende:

Het stimuleren van een sterk Europese identiteit door jongeren te helpen bewust te maken van de inclusieve waarden van de Europese Unie, kennis van beleid en de geboden kansen te pakken.

Het inzicht te geven om jongeren in politieke geletterdheid te verbeteren en hun toegang tot besluitvormingsmechanismen vergemakkelijken door middel van online en fysieke trainingen.

Jongeren betrekken bij de Europese Unie, het politieke leven en het maatschappelijk middenveld.

Jongeren aanmoedigen om informatie kritisch te analyseren door een beter geïnformeerde en bewuste jeugd te creëren die rekening houdt met participatieve en inclusieve waarden zoals; democratische rechten, Europees gedachtegoed, actief burgerschap en milieubewust burgerschap.

Jongeren online en fysiek met elkaar in contact brengen in lijn met gemeenschappelijke doelen betreffende de Europese samenleving, daarbij naar een CO2-neutraal continent te streven.