İçeriğe geç

Projenin genel amacı, gençlerin yerel, ulusal ve Avrupa ölçeklerinde sivil toplumda ve siyasi yaşamda aktif olarak katılmaya istekli olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, D.R.E.A.M.LAND projesinin özel amaçları şunlardır:

Gençlere Avrupa Birliği'nin kapsayıcı değerlerini, kabul edilen politikaları, sunulan fırsatları anlamalarına yardımcı olarak güçlü bir Avrupa kimliği oluşturmak ve bu konularda daha bilinçli olmalarını sağlamak.

Gençlerin siyasi okuryazarlık anlayışını geliştirmek ve çevrimiçi ve fiziksel eğitimler aracılığıyla karar alma mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırmak.

Gençleri Avrupa Birliği'ne, siyasi yaşama ve sivil topluma dahil etmek.

Gençleri demokratik haklar, Avrupa vatandaşlığı, aktif vatandaşlık ve çevresel vatandaşlık gibi katılımcı ve kapsayıcı değerleri göz önünde bulundurarak bilgiyi eleştirel bir şekilde analiz etmeye teşvik etmek.

Gençleri Avrupa toplumuyla ilgili ortak hedefler doğrultusunda çevrimiçi ve fiziksel olarak birbirine bağlamak.