Doorgaan naar artikel

De toekomst van Europa ontwikkelen door niet-formele activiteiten in te zetten met actieve jeugdleden - DREAMLAND

De duurzaamheid van deze doelstelling kan worden gewaarborgd door het bewustzijn van jongeren te vergroten door; actieve participatie op lokaal perspectief, onderzoek naar beleidsstukken en besluitvormingsprocessen te vergroten. Solidariteit en inclusiviteit onder jongeren zullen worden gewaarborgd door jongerenmobiliteit, online training/seminars en andere strategische communicatiemiddelen. Ook zal een beter begrip van de politieke geletterdheid die jongeren moeten verwerven, helpen bij het verwezenlijken van de "Connecting EU with Youth", de eerste van de Europese Jeugddoelstellingen van de Europese Unie.