Siirry suoraan sisältöön

Hankkeen yleisenä tavoitteena on saada nuoret halukkaita osallistumaan aktiivisesti kansalaisyhteiskuntaan ja poliittiseen elämään paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Siksi D.R.E.A.M.LAND-hankkeen erityistavoitteet ovat seuraavat:

Auttaa rakentamaan vahvaa eurooppalaista identiteettiä auttamalla nuoria ymmärtämään Euroopan unionin osallisuutta edistäviä arvoja, hyväksyttyjä politiikkoja, tarjottuja mahdollisuuksia ja auttamaan heitä lisäämään tietoisuutta näistä asioista.

Parantaa nuorten ymmärrystä poliittisesta lukutaidosta ja helpottaa heidän pääsyään päätöksentekomekanismeihin verkko- ja fyysisten harjoitusten avulla.

Saada nuoret mukaan Euroopan unioniin, poliittiseen elämään ja kansalaisyhteiskuntaan.

rohkaista nuoria analysoimaan kriittisesti tietoa rakentamalla tietoisempia ja tietoisempia nuoria, jotka huomioivat osallistavia ja osallistavia arvoja, kuten demokraattiset oikeudet, Euroopan kansalaisuus, aktiivinen kansalaisuus ja ympäristökansalaisuus.

yhdistää nuoret toisiinsa verkossa ja fyysisesti eurooppalaista yhteiskuntaa koskevien yhteisten tavoitteiden, kuten hiilineutraalin maanosan, mukaisesti.