Siirry suoraan sisältöön

D.R.E.A.M.LAND-projektin tavoitteena on auttaa nuoria löytämään nämä ratkaisut. Itse asiassa D.R.E.A.M.LAND on EYT-hanke, jonka tavoitteena on saada nuoret halukkaaksi osallistumaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan ja poliittiseen elämään paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Tuloksena tarveanalyysistä konsortion toteuttama, Eurooppa tarvitsee tietoisempaa ja aktiivisempaa nuorten edistämistä, koska 60 prosenttia eurooppalaisista nuorista ei ymmärrä paikallisia, maakohtaisia ja eurooppalaisia päätöksiä. Siksi, D.R.E.A.M.LAND voi edistää tämän prosenttiosuuden muuttamista lisäämällä tietoisuutta aktiivisesta kansalaisuudesta, poliittisesta lukutaidosta ja demokraattisesta osallistumisesta. Myös nuorten osallistuminen poliittiseen elämään ja kansalaisyhteiskuntaan on elintärkeää vuoden 2050 hiilineutraalin Euroopan tavoitteen saavuttamiseksi.

D.R.E.A.M.LAND-hanke tarjoaa eurooppalaisille nuorille keskustelutilaisuuksia ja auttaa heitä suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Heidän osallistumisensa poliittiseen elämään ja kansalaisyhteiskuntaan on elintärkeää vuoden 2050 hiilineutraalin Euroopan tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän tavoitteen kestävyys voidaan varmistaa lisäämällä nuorten tietoisuutta poliittisesta lukutaidosta, päätöksentekoprosesseista ja päätöksentekomekanismeihin pääsemisestä. Nuorten solidaarisuus ja osallisuus varmistetaan nuorten liikkuvuudella, verkkokoulutuksella ja muilla strategisilla viestintävälineillä. Myös, Nuorten poliittisen lukutaidon parempi ymmärtäminen auttaa saavuttamaan "Yhteyden muodostaminen EU:n ja nuorisopolitiikan kanssa", joka on ensimmäinen Euroopan unionin nuorisoalan eurooppalainen tavoite.

Hanke tarjoaa areenan heidän äänelleen tärkeissä aiheissa, kuten nuorten liikkuvuus, aktiivinen nuorten edistäminen, kansalaiskasvatus, oppimisstrategiat, eurooppalainen harmonia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, poliittinen lukutaito, päätöksentekomekanismit, eurooppalainen identiteetti.