Siirry suoraan sisältöön

Euroopan tulevaisuuden reittien kehittäminen epävirallisen oppimisen kautta aktiivisten nuorisojäsenten kanssa EYT DREAMLAND

D.R.E.A.M.LAND-hanke tarjoaa eurooppalaisille nuorille keskustelutilaisuuksia ja auttaa heitä suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Heidän osallistumisensa poliittiseen elämään ja kansalaisyhteiskuntaan on elintärkeää vuoden 2050 hiilineutraalin Euroopan tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän tavoitteen kestävyys voidaan varmistaa lisäämällä nuorten tietoisuutta poliittisesta lukutaidosta, päätöksentekoprosesseista ja päätöksentekomekanismeihin pääsemisestä. Nuorten solidaarisuus ja osallisuus varmistetaan nuorten liikkuvuudella, verkkokoulutuksella ja muilla strategisilla viestintävälineillä. Myös, Nuorten poliittisen lukutaidon parempi ymmärtäminen auttaa saavuttamaan "Yhteyden muodostaminen EU:n ja nuorisopolitiikan kanssa", joka on ensimmäinen Euroopan unionin nuorisoalan eurooppalainen tavoite.